CCWorld ca

s'està carregant el mapa - espereu...s

CC Cholula: 19.061400, -98.306100
CC Barranquilla: 10.980000, -74.801900
ArequipaCC: -16.406700, -71.538500
Antofagasta: -24.275600, -69.406500
CC Cali: 3.431930, -76.511300
CC Med: 6.244340, -75.573600
CC Tandil: -37.328300, -59.135700
CC Sevilla: 37.388600, -5.995320
CC Donostia: 43.322400, -1.983890
CC Vad: 41.652100, -4.728560
CC Jerez: 36.682000, -5.966690
Festival de cultura Libera Brasov: 45.652300, 25.610300
HuesCC: 42.138300, -0.408090
Krakow CC Film Festival: 50.061900, 19.936900
LPG CC: 28.128800, -15.435100
Tegucigalpa CC Film Festival: 14.093200, -87.201300
Porcuna CC: 37.871100, -4.183990
Lima CC: -12.043200, -77.028200
Nordic CC Film Festival: 59.325100, 18.071100
(CC)inema: 49.234400, 6.996380
CCMad 2016: 40.416700, -3.703580
Festival de Cinema en Creative Commons a la Conca de Barberà: 41.396500, 1.102320
ccVAD16: 41.652100, -4.728560
Cuarto Festival de Cine CC & New Media Bogotá: 4.598080, -74.076100
CC La Florida Nariño: 1.298610, -77.404500
CC Trujillo: -8.111760, -79.028700
CC Bue: -34.614600, -58.446100
CC Alm: 36.841400, -2.462810
CC Mex: 19.512100, -98.874400
CC Quiruelas: 42.018500, -5.828760
CC Uy: -34.905900, -56.191400
Cusco CC: -13.549200, -71.893500
Festival de cine CC y New Media de Bogotá: 4.598050, -74.076100
CC Paraguay: -34.445300, -58.709100
KINOLAB FILM FESTIVAL: 50.087500, 14.421300
CccF 2017: 40.080000, -2.129320
4ª ed Festival de Cultura Libre y Cine Creative Commons de Almería: ccALM 2018: 36.841400, -2.462810
cineCCdonostia 2018: 43.316200, -1.981530
BccN Barcelona Creative Commons Film Festival 2019: 41.388800, 2.158990